อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย ๓ จัดเป็นสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณชุมชนวัดอนงคาราม ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์ ๒ หลัง

จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประวัติชุมชนวัดอนงคาราม พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จย่า อีกด้านหนึ่งภายในสวนจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เคยประทับเมื่อทรงพระเยาว์ และยังมีหินทรายสีเขียวขนาดใหญ่แกะสลักภาพนูนต่ำ แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. และส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.(ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๗๗๙๙, ๐ ๒๔๓๙ ๐๙๐๒ หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๗๗๙๙, ๐ ๒๔๓๙ ๐๙๐๒ หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

สถานที่ตั้ง: 

ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 3 จ.กรุงเทพมหานคร

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.736637872593848,100.49951577173488 |zoom=16 |center=13.737759273328743,100.49962520599365 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel