อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ ๔๕๐,๙๕๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

การเดินทาง จากอำเภอแม่สะเรียงใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร แล้วแยกขวาไปอีก ๔ กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยาน ฯ นอกเหนือจากทัศนียภาพที่งดงามของริมฝั่งน้ำภายในพื้นที่อุทยานแล้ว ยังมีทรัพยากรที่สำคัญและมีค่า อันได้แก่ พันธุ์ไม้ป่า เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณนี้ และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น

อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะตั้งเต็นท์พักแรม จะต้องนำเต็นท์มาเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่พัก ได้ที่สำนักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th หรือส่งจดหมายจองที่พักล่วงหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ ปณ. ๘ ปทจ. แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ โทร. ๐ ๑๓๖๖ ๗๓๕๖

สถานที่ล่องเรือในเขตอุทยานฯ

บ้านแม่สามแลบ อยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ ๔๖ กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางออกจากแม่สะเรียงทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. บ้านแม่สามแลบเป็นหมู่บ้านริมน้ำมีชาวพม่า ไทย และแขกอินเดียผิวดำ (กะลา) อาศัยอยู่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้ ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดการค้าผ่านแดนที่คึกคัก แต่ปัจจุบันซบเซาลงไปเนื่องจากปัญหาชายแดน นักท่องเที่ยวควรติดต่อสอบถามเรื่องความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวและ แจ้งขอเข้าใช้พื้นที่จากที่ทำการอุทยานฯ การล่องเรือตามลำน้ำสาละวิน สามารถขึ้นเรือที่หน้าสถานีอนามัย บ้านแม่สามแลบ จุดที่จะล่องเรือคือสบเมย เป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ซึ่งจะล่องตามลำน้ำลงไปทางใต้ใช้เวลาในการเดินทางไป - กลับประมาณ ๑ ชั่วโมง ค่าเช่าเรือหางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ที่บ้านแม่สามแลบมีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ

บ้านท่าตาฝั่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ ๓๐ นาที ราคาค่าเช่าเรือประมาณ ๗๕๐ บาท จากบ้านแม่สามแลบไปทางทิศเหนือผ่านบ้านซิมูท่า บ้านแม่ปอ บ้านตาฝั่งมีทัศนียภาพและหาดทรายที่สวยงามยาวหประมาณสองร้อยเมตร และมีบ้านพักให้บริการด้วยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๑๓๖๖ ๗๓๕๖

สถานที่ตั้ง: 

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::18.16018979165099,97.88663864135742 |zoom=13 |center=18.151887259495727,97.91341781616211 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel