อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ ไร่ แยกออกเป็นสองส่วน คือ เทือกเขาลำปี ประกอบด้วยภูเขาหลายลูกเรียงเป็นแนวยาว ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี อายุอยู่ในช่วง ๖๐–๑๔๐ ล้านปี สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้ยาง ตะเคียนทอง กระบาก เฟิร์น หวาย ไผ่ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาขนิม สูง ๖๒๒ เมตร และหาดท้ายเหมืองซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ชายหาดฝั่งตะวันตกเป็นหาดทรายขาว

ด้านตะวันออกติดป่าชายเลน และเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ อีเห็น กวางป่า ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา ส่วนในทะเลและชายหาดจะพบ ปลากระเบน ปลากระบอก ปลาบิน ปลาดาว และปะการังกลุ่มเล็ก
สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่

หาดท้ายเหมือง อยู่ในเขตสุขาภิบาลท้ายเหมือง มีทางแยกขวาเข้าไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร จากนั้นเข้าถนนเลียบชายหาดไปอีก ๕ กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ชายหาดท้ายเหมือง เป็นหาดทรายสะอาดขนานไปกับทางหลวงแผ่นดิน มีความยาวกว่า ๑๓ กิโลเมตร น้ำทะเลใส เล่นน้ำได้ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จึงมีกิจกรรมเดินดูเต่าไข่ในตอนกลางคืนเดือนหงาย และช่วงที่ไข่เต่าฟักเป็นตัวจะมีการปล่อยเต่าลงทะเล เรียกว่า ประเพณีปล่อยเต่า จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

ทุ่งเสม็ด ทางตอนกลางของหาดท้ายเหมือง เป็นป่าเสม็ดขาวล้วน ในพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ สภาพดินเป็นทรายขาวละเอียด

น้ำตกโตนไพร เป็นน้ำตกที่มีความสูงใหญ่ เกิดจากเขาโตนย่านไทร สภาพป่าโดยรอบร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ การเดินทาง จากอำเภอท้ายเหมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๘-๒๙ ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีก ๗ กิโลเมตร

น้ำตกลำปี เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี ๔ ชั้น ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาลำปี ชั้นล่างเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดปี ในฤดูฝนจะมีประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก การเดินทาง จากอำเภอท้ายเหมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๔ บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๒–๓๓ จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวา เข้าไป ๒ กิโลเมตร

ที่พัก อุทยานฯ มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๕–๑๐ คน ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐๐ บาท เต็นท์ ให้เช่าสำหรับ ๓-๕ คน ราคา ๔๕๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ ๒๐ บาท/คืน ทางอุทยานฯ มีร้านค้าสวัสดิการบริการอาหารแก่นักท่องเที่ยว ติดต่อรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐ โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๗๒๐๖ หรือ ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

การเดินทาง จากตัวเมืองพังงาใช้เส้นทางสายพังงา-ท้ายเหมือง ระยะทาง ๕๖ กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกตลาดท้ายเหมืองประมาณ ๖ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ แต่หากเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านอำเภอตะกั่วป่า แล้วใช้เส้นทางสายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ประมาณ ๖๖ กิโลเมตร ก็จะถึงสี่แยกตลาดท้ายเหมือง

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๗๒๐๖

สถานที่ตั้ง: 

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::8.48065784791917,98.3076553302817 |zoom=11 |center=8.529416824512374,98.27751159667969 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel