อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๓,๗๕๐ ไร่ เป็นพื้นดินเพียง ๕๐ ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ๔๒ เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง ฯลฯ หมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพไปตั้งบ้านเรือน

โดยประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก (บนเกาะมีสัมปทานรังนกนางแอ่น) โดยขึ้นอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

เกาะวัวตาหลับ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ที่ทำการอุทยานฯมี ถ้ำบัวโบก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยัง จุดชมวิว บนยอดเขา ระยะทางเดินประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทอง ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีครามเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ทะเลใน หรือ ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะเป็นปรากฏการณ์ ทางธรณีวิทยาโดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี กว้าง ๒๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลึก ๗ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ นั่งเรือยนต์จากที่ทำการอุทยานฯไปประมาณ ๑๕ นาที และเดินเท้าตามทางเดินสู่จุดชมวิวอีก ๔๐๐ เมตร จะเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของทะเลในสีเขียวมรกต รวมทั้งเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ของทะเลเปิดซึ่งโอบรอบด้วยโขดเขาและแมกไม้ปกคลุม

เกาะสามเส้า ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังและดอกไม้ทะเลที่สวยงามยาว ๑ กิโลเมตร มีสะพานหินธรรมชาติยื่นโค้งออกไปในทะเล จากเกาะสามเส้าจะมองเห็น ประติมากรรมธรรมชาติ คล้ายปราสาทหิน ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา ของเกาะแม่เกาะ นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมบนเกาะได้ แต่ต้องเตรียมอาหารและน้ำจืดมาเอง

เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง อยู่เลยจากเกาะแม่เกาะไปทางเหนือ เป็นจุดที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

เกาะหินดับ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและยาวที่สุดในอุทยานฯ สภาพรอบเกาะสวยงามประกอบด้วยแนวหินที่มีรูปร่างคล้ายแผ่นหินบาง ๆ ซ้อนขึ้นมาเหมือนประติมากรรม

ที่พัก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๔๐๐ บาท มีเต็นท์บริการ ราคา ๑๕๐–๖๐๐ บาท/คืน และสถานที่กางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวกรณีที่นำเต็นท์มาเอง เก็บค่าสถานที่หลังละ ๓๐ บาท รายละเอียดติดต่อ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๖๐๒๕, ๐ ๗๗๒๘ ๐๒๒๒ โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๖๕๘๘

การเดินทาง จากเกาะสมุยจะมีเรือโดยสาร ออกจากท่าเรือหน้าทอน เวลา ๐๘.๓๐ น. ขากลับเรือออกจากหมู่เกาะอ่างทอง เวลา ๑๕.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง และบริษัททัวร์มีบริการนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองแบบไปเช้า-เย็นกลับรวมค่า อาหารเช้า กลางวัน เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. และกลับเวลา ๑๗.๓๐น. ติดต่อบริษัท แอร์ซี จำกัด ค่าเรือราคา ๕๕๐ บาท ไม่รวมค่ารถรับส่ง และราคา ๖๕๐ บาท รวมราคารถรับส่ง เรือออกจากท่าบ่อผุด โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๗๗๔๒ ๒๒๖๒ หรือ บริษัท ไฮเวย์ แทรเวิล จำกัด ค่าเรือราคา ๖๕๐บาท รวมค่ารถรับส่ง เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๙๐, ๐ ๗๗๔๒ ๑๒๘๕ หรือ บริษัท โอเวอร์ ซีทัวร์ เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน เวลา ๐๘.๓๐ น. และกลับมาถึงเกาะสมุย เวลา ๑๖.๑๐ น. โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๑๑๓๑ ราคาค่าโดยสารคนละ ๖๕๐ บาท (รวมรถรับส่ง)

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 0 7728 6025, 0 7728 0222 โทรสาร 0 7728 6588 อีเมล angthong_np@hotmail.com

สถานที่ตั้ง: 

145/1 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฏร์ธานี 84000

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::9.64870128948933,99.67253279679426 |zoom=13 |center=9.647630888826555,99.67432022094727 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel