อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย

อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย

ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์รถไฟชนิดทางเดียวกว้าง 7 เมตร สูง 7 เมตร ยาว 1197 เมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทย อยู่บริเวณเขาช่องลิง รอยต่อระหว่างตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง และตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

สถานที่ตั้ง: 

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel