เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคํญ ได้แก่ ห้วยลำนางรอง ห้วยลำปลายมาศ ด้วยเนื้อที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมท้องที่ตำบลนางรอง ตำบลโนนดินแดง กิ่งอำเภอโนนดินแดง ตำบลโคกมะม่วง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ บุรีรัมย์ เป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยขยายพันธุ์ และประกอบกิจกรรมของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย ช่วยรักษาพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ไว้ และยังช่วยรักษาแหล่งดินน้ำลำธารของบุรีรัมย์ให้คงอยู่ตลอดไป ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช

ลักษณะทั่วไป เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาขึ้นโดดเดี่ยวไม่ติดต่อกันเป็นเทีอกเขา ยอดเขาสูงประมาณ 685 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งผลมป่าเต็งรัง มีทุ่งหญ้าบางส่วน บริเวณกลางพื้นที่เป็นแหล่งน้ำซับ ป่าดงใหญ่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ คือลำนางรองและลำปลายมาศ พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งมีป่าเต็งรังและ ทุ่งหญ้าเล็กน้อย มีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอยู่จำนวนมาก เช่น มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนหิน พยุง ฯลฯ

และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ป่าละเลิงร้อยรู เป็นสถานที่ที่มีพื้นที่เวิ้งแอ่งขนาดใหญ่ มีรูของตาน้ำผุดขึ้นจากดินเป็นร้อยๆ รู ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าให้ชุ่มชื้น ก่อให้เกิดสภาพความหลากหลายทั้งทางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิด และนกชนิดต่างๆ สามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติแบบง่ายๆ ระหว่างทางมีต้นไม้ยืนต้นใหญ่และเล็ก พืชสมุนไพร ดอกไม้ป่า และลำธารน้ำ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินระหว่างการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์ และหอส่องสัตว์ สำหรับผู้รักธรรมชาติ

การเดินทาง เขตรักษาพันธุ์สัคว์ป่าดงใหญ่ อยู่ห่างจาก อ.โนนดินแดง ประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาอีก 12 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรู ซึ่งเป็นพื้นที่เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 7 โทร. 0 4424 2060 ต่อ 103

สถานที่ตั้ง: 

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel