เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง อยู่ตำบลเขาตอก มีเนื้อที่ ๓๘,๔๓๘ ไร่ ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับหนองน้ำ มีหนองน้ำใหญ่เป็นที่อาศัยของนกและสัตว์น้ำอยู่ถึง ๕ แห่ง หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือ หนองทุ่งทอง มีเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ มีไม้ที่มีค่าและเป็นไม้หวงห้าม คือ จันทร์กะพ้อ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่

เป็ดแดง ยางโทนใหญ่ นากเล็กเล็บสั้น นกยางกรอดพันธุ์จีน และนกชนิดต่างๆ กว่า ๗๐ ชนิด ซึ่งอพยพถิ่นอาศัยมาจากเขตหนาว ช่วงที่มีนกมากที่สุด คือเดือนตุลาคม-มีนาคม บริเวณอุทยานฯ มีบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อุณหภูมิ ๕๐–๖๐ องศาเซลเซียส และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อน ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เป็นทางราบเดินสบาย มีป้ายสื่อความหมาย สามารถเดินเองได้

การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๙ เข้าอำเภอเคียนซา ใช้เส้นทางหมายเลข ๔๑๕๓ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร จากอำเภอเคียนซา ใช้เส้นทาง รพช. สายบ้านน้ำเกลี้ยง-บ้านเคียนซา ประมาณ ๓ กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง: 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง อยู่ตำบลเขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::8.879033800565638,99.25268554477952 |zoom=12 |center=8.892194855749539,99.24568176269531 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel