เขาตังกวน

เขาตังกวน

เขาตังกวน เป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒,๐๐๐ ฟุต บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว และบนยอดเขายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้ และก่อนถึงยอดเขาตังกวนจะมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น สร้างพลับพลานี้ถวาย ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑

เทศบาลนครสงขลา สร้างลิฟท์ขึ้นเขาตังกวน และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ค่าบริการผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีลิฟท์เขาตังกวน เทศบาลนครสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๓๓๐

สถานที่ตั้ง: 

เขาตังกวน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.210328203073769,100.58940839760908 |zoom=17 |center=7.210059974392723,100.59019804000854 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel