เขาปินะ

เขาปินะ ที่อยู่ตำบลนาวง ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้ บริเวณทางเข้าถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่

สถานที่ตั้ง: 

เขาปินะ ที่อยู่ตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::7.7502935403250355,99.52668714497122 |zoom=16 |center=7.7489668107357,99.52692747116089 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel