เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด )

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด )
แรงบัดดาลใจจาก บรมพุทโธ มรดกโลกที่อินโดนีเซีย ทำให้หลวงปู่ศรี พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน ได้สร้าง แบบจำลองความยิ่งใหญ่นี้ ไว้ที่วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด โดยบรรดาศิษยานุศิษย์  ร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 พระเทพวิสุทธิมงคล "หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองแบบจากเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ...เห็นแล้วงามจริง

สร้าง ด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคี เทิดทูนความดีที่หลวงปู่ศรีได้ประพฤติปฏิบัติ และทำงานแข่งกับเวลาให้สำเร็จเสร็จลงภายใน 2 ปี เริ่มก่อสร้าง 30 มกราคม พ.ศ. 2547 ทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืน และจัดให้มีพิธีสมโภชไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 40 ล้านบาท

บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-62บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-08บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-59

สร้างเป็นเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม กว้าง 101 เมตร ยาว101 เมตร(อันนี้คงกว้างxยาวตามชื่จังหวัด) สูง109 เมตร แบ่งเป็น7 ชั้น ตบแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติ จากปากช่อง นครราชสีมา

ดูคล้ายเมืองสวรรค์ ทั้ง 7 ชั้นตระการตา ชั้นที่ 1 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่ พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ชั้นที่ 2-3 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ชั้นที่ 4 ภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำรูปชัยมงคลคาถา ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์ เป็นภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-50บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-51บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-53
บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-56บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-48บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-40บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-41บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-42บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-55บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-45

ชั้นที่ 6 เป็นองค์เจดีย์ราย 8 องค์ และองค์เจดีย์ประธาน 1 องค์ และโดยเฉพาะชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนักถึง 101 บาท ทำกายกยอดเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2547


บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-32บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-33บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-35
มีพระรายล้อมเจดีย์ทั้งหมด 136 องค์ มาจากอินโดนีเซีย

ภายในเจดีย์สามารถเข้าชมได้แบ่งเป็น2ชั้น (ด้านใน)
โดยชั้นแรก จะเป็นห้องโถงโล่ง ที่พังบอกเล่า ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร
ชั้นที่สองเป็นที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประเทศศรีลังกาส่งมาให้หลวงปู่โดยตรง ยังมี

บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-25บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-27บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-28
บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-29บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-30บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-31

ที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หิน คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ จำพรรษาที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 ได้ไปนมัสการเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวาอินโดนีเซีย ได้เห็นความใหญ่โตมโหฬารงดงาม

หลวงปู่เกิดความประทับใจมาก เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ไปพบ มาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟัง และดำริว่าจะสร้างไว้ที่เมืองไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ได้สั่งให้พระอาจารย์มานะอตุโลนำพระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโน และนายอนุวัตร บูรณะกร(เป็ด) เดินทางไปดูรูปแบบเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) สถาปัตยกรรมชั้นนำ 1 ใน 7 ของโลก

บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-19บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-60บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-18
บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-17บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-36บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-57
บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-24บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-21บรมพุทโธ ร้อยเอ็ด วัดป่ากุง-14

ซึ่งออกแบบสร้างสรรค์โดยช่างจากประเทศอินเดีย มีภาพแกะสลักที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยพระพุทธองค์และแสดงเหตุการณ์เกี่ยวกับ ประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ ปางต่างๆ ในอดีตชาติ และภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ำที่แสดงตำนานทางศาสนา อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฝีมือที่ประณีตละเอียดอ่อน มาก เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547

การเดินทาง
สำหรับเจดีย์หินนี้ ตั้งอยู่ที่วัดป่ากุง อยู่ห่างจาก ตัวเมืองร้อยเอ็ดไปตามถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม 20 กิโลเมตร เส้นทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตรงมาทางที่จะไปวาปีปทุม ประมาณ 7 -8 กม.  เลยสถานีใบยาไทรงาม 2 (ขวามือ) จะมีทางเข้าไป ประมาณ 2 กิโลเมตร

แผนที่ จุดA แสดงที่ตั้ง ...ย่อขยายแผนที่ดูนะครับ สำหรับการเดินทาง ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้รู้จักดีทุกคน
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด


ข้อมูล บรมพุทโธ ที่อินโดนีเซีย
เจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซียมหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (ภาษาอินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปีพ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก


ประวัติของบุโรพุทโธ
เจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซียบุโรพุทโธถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้งด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้งลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป

ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
สถานที่ตั้ง: 

วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.992358962599182,103.4961462020874 |zoom=17 |center=15.99184946950901,103.4963607788086 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel