เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของสยามประเทศ ซึ่งผู้มาเยือน จะได้เห็นถึง ความสืบเนื่อง ของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย และเข้าใจถึง รากเหง้าแห่งความเป็นไทย รวมทั้ง ความหลากหลายของ ศิลปวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทย

เมืองโบราณคือเมืองในอดีต อดีตคือช่วงเวลาที่ผ่านไป ช่วงเวลาที่ผ่านไปย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ติดตามมา ความแตกต่างอยู่ที่ถึงก่อนถึงหลังเท่านั้น เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ต่างผลัดกันให้แสงสว่าง เกิดวัน เดือน ปี ปรากฏการณ์ทั้งหลายย่อมไม่มีจุดเริ่มต้นให้เห็นได้ เป็นวัฏฏะที่หมุนเวียน เหตุวันนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ย่อมมาจากวันนี้ ฉะนั้นเรื่องของอดีตคนปัจจุบันจำเป็นจะต้องรู้ หากเราไม่รู้จักอดีตก็เหมือนเดินเรือในท้องทะเลโดยปราศจากเข็มทิศและหางเสือ ผลที่จะเกิดขึ้นกับเรือลำนั้นเป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
ผู้ใหญ่ คนละ ๑๐๐ บาท
เด็ก คนละ ๕๐ บาท
ชาวต่างชาติ (รวมค่าเช่า จักรยาน ๑ คัน/คน และค่ารถรางชมเมือง บรรยายภาษาไทย)
ผู้ใหญ่ คนละ ๓๐๐ บาท
เด็ก คนละ ๒๐๐ บาท
* รถรางบรรยายภาษาอังกฤษ คนละ + ๗๕ บาท
ต้องการ มัคคุเทศก์ 1 คน (ต่อ1คัน)
บรรยายภาษาไทย คนละ +๗๐๐ บาท
บรรยายภาษาอังกฤษ คนละ +๑,๒๐๐ บาท
บรรยายภาษาญี่ปุ่น คนละ +๑,๒๐๐ บาท
บรรยายภาษาจีน คนละ +๑,๒๐๐ บาท
นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ) คันละ +๕๐ บาท
ค่าเช่ารถจักรยาน (ไม่รวมค่าเข้าชม)
รถจักรยาน ที่นั่งเดียว คันละ +๕๐ บาท
รถจักรยาน สามัคคี 2 ตอน คันละ +๑๕๐ บาท
รถจักรยานนำมาเอง คันละ +๓๐ บาท
ค่าโดยสารไปกับรถรางชมเมือง (มีมัคคุเทศก์ประจำรถ)
ผู้ใหญ่ คนละ ๑๕๐ บาท
เด็ก คนละ ๗๕ บาท

หมายเหตุ :
เหมา รถราง พร้อมมัคคุเทศก์ บรรยายภาษาไทย คันละ ๔,๐๐๐ บาท
เหมารถราง พร้อมมัคคุเทศก์ บรรยายภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน คันละ ๘,๕๐๐ บาท

++++++++++++++++++++

การไปเที่ยวชมเมืองโบราณ

ท่านสามารถไปเที่ยวชมเมืองโบราณได้ด้วยตัวท่านเอง หรือใช้บริการนำเที่ยวของบริษัท เมืองโบราณ จำกัด โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ทั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ และสำนักงานที่สมุทรปราการ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
- สำนักงานกรุงเทพฯ : 78/1 มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ. ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2224-1057, 0-2226-1936 โทรสาร 0-2226-1227
- สำนักงานสมุทรปราการ : กิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต. บางปู อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2323-9253

ติดต่อ: 

โทรศัพท์ 0-2323-9253

สถานที่ตั้ง: 

กิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต. บางปู อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::13.547211297390207,100.62875747680664 |zoom=15 |center=13.546209983587216,100.62991619110107 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel