เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขานครนายก

เส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขานครนายก

จักรยานเสือภูเขานครนายก เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งปี การขี่จักรยานควรเริ่มตั้งแต่เช้ามืด เพราะการขี่แต่ละเส้นทางใช้เวลาอย่างน้อย ๒ ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากแดดไม่ร้อนแล้วยังได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวย ๆ ยามเช้าได้อย่างเต็มที่ ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต ๘ จัดเส้นทางไว้ทั้งหมด ๔ เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ ๑ วังตะไคร้-วังยาว ระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณเชิงสะพานวังตะไคร้ มองเห็นวิวทิวทัศน์ ระหว่างเส้นทางผ่านสวนผลไม้ ทุ่งนา เทือกเขา และที่ตั้งแคมป์

เส้นทางที่ ๒ เขาชะโงก-เขาทุเรียน ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร เริ่มต้นที่จักรดาวรีสอร์ท ระหว่างทางจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ โรงเรียนนายร้อย จปร. เทือกเขา สวนผลไม้ และอ่างเก็บน้ำ

เส้นทางที่ ๓ วัดพราหมณี-เขามดดำ ระยะทาง ๓๑ กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณวัดพราหมณี มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา สวนผลไม้ ทุ่งนา และสวนนก

เส้นทางที่ ๔ วัดคีรีวัน-วัดเนินหอม ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร เริ่มต้นที่วัดคีรีวัน ผ่านอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด วัดถาวรนิมิต ทุ่งนา บ้านพักอาศัย และเทือกเขา เส้นทางนี้สามารถขี่จักรยานได้ในเวลาเย็นอีกด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานได้ที่ แพ แคนู แคมป์ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๐๔๒, ๐๘ ๑๘๖๓ ๔๑๙๗
คยัค มาสเตอร์ โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๓๒๔๕, ๐๘ ๑๕๙๑ ๑๖๓๕ แก่งสามชั้น คยัค เซ็นเตอร์ โทร. ๐๘ ๙๙๓๑ ๘๒๕๕, ๐๘ ๑๓๗๗ ๒๙๒๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต ๘ โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒, ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔

ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel