แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
หน่วยทหารที่ให้เข้าทำกิจกรรม ต่างๆ ภายใน  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มณฑลทหารบกที่ 13 และ ค่าย A03

ค่าย A03
ตั้งอยู่ที่ อ. เมือง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นรวมกิจกรรมในรูปแบบของการทดสอบกำลังใจ และการดำรงชีวิตแบบทหาร อาทิ การกระโดดหอสูง 34 ฟุต ไต่หน้าฝาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู
สถานที่ติดต่อ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โทร 0 3641 2192 (ในเวลาราชการ ) หรือ 08 1947 2800 (นอกเวลาราชการ)

กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า เช่น การอ่านทิศ การหาอาหาร การป้องกันสัตว์ร้าย เป็นต้น การกระโดดหอสูง 34 ฟุต การฝึกกระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา สะพานเชือก พายเรือ ทัวร์ป่าทางทหาร และชมพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อล่วง หน้าอย่างน้อย 7 วัน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 3641 2192 หรือ www.speial-force-tour.siam4x4.com, www.army.mi.th

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้แก่ สถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แก่ ตึกชาโต้ (ตึกบัญชาการเขาน้ำโจน) ตึกพิบูลสงคราม และยังมีพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา และอุทยานพฤกษศาสตร์
สถานที่ติดต่อ : กองยุทธการและการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทรศัพท์ 0 3648 6433-4 ต่อ 39039

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13 ได้แก่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปิดบริการสำหรับบุคคลภายนอก ค่า Green Fee (18 หลุม) วันธรรมดา 250.- บาท วันหยุด 400.- บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ : มทบ.13 โทรศัพท์ (036) 422856-7 ต่อ 37393
แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันมหิดล ได้แก่ ห้องแสดงพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 อยู่ภายในตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันมหิดล จัดแสดงพระราชประวัติ เมื่อครั้งเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2481 สถานที่ติดต่อเข้าชม : โรงพยาบาลอานันทมหิดล โทรศัพท์ (036) 486553 ต่อ สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel