แหล่งเตาโบราณ

แหล่งเตาโบราณ

แหล่งเตาโบราณ ในบริเวณอำเภอบ้านกรวด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปตามทางหลวงหมายเลข 2075 ประมาณ 66 กิโลเมตร นักโบราณคดีได้สำรวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก เตาโบราณเหล่านี้มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยขอม เพื่อเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ โดยมีการทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเตาโบราณ 2 แห่ง คือ เตาสวายและเตานายเจียน ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านกรวดเป็นระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบสามารถชมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สถาบัน ราชภัฏบุรีรัมย์หรือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทาง จากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปตามทางหลวงหมายเลข 2075 ประมาณ66 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง: 

หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
จุด A แหล่งเตาเผาโบราณนายเจียน จุด B แหล่งเตาเผาโบราณสวาย [gmap markers=letters::14.432286310908417,103.14457511849469 + 14.445419218115273,103.15899467415875 |zoom=14 |center=14.439418074660589,103.15329551696777 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel