โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการมีการทอผ้าไหม เครื่องหัตถกรรม เครื่องครัวผลิตจากไม้ไผ่และไม้สัก โรงเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และมีสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์จำหน่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การตกปลา ขี่จักรยานท่องเที่ยว ให้อาหารสัตว์นานาชนิด ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณโครงการ และมีที่พักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๒๙๐

การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย-วังสะพุง ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปกิ่งอำเภอเอราวัณประมาณ ๓๑ กิโลเมตร จนถึงโรงเรียนบ้านวังสำราญ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ๑.๕ กิโลเมตร

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๒๙๐

ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel