โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
ปางอุ่ง อยู่ที่ บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางน้ำตกผาเสื่อ พระตำหนักปางตอง บ้านแม้วนาป่าแปก และเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขาหลากเผ่า ชิมกาแฟสดจากสวน ชมธรรมชาติและ ทัศนียภาพของป่าสนสองใบ สนสามใบล้อมรอบอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่ และโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม

ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง2หมอกลงยามเช้าแสงดวงอาทิคย์สาดแสงในป่าสนริมอ่างเก็บน้ำ

สถาน ที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปชม และพักค้างแรมในแต่ละปีโดยเฉพาะในห้วงฤดูหนาวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีภูมทัศน์โดยเฉพาะริมทะเลสาบ
หรือ อ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบ ไม้ดอกเมืองหนาว จนนักท่องเที่ยวตั้งชื่อว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ไทยใหญ่  กะเหรี่ยง ม้ง

อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง2แพจุดถ่ายรูปที่นิยมยามเช้าที่ปางอุ๋ง

"อุ๋ง" หมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกะทะใบใหญ่ มีน้ำขังเฉอะแฉะ เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา ปัจจุบันปลูกพรรณพืชดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน โดยรอบและสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหาร และแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความกลมกลืนกับ สภาพภูมิประเทศบนที่สูง และอากาศเย็น พร้อมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น ซึ่งกำลังจะสูญพันธ์อย่างเขียดแลว เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติ และเป็นสถานที่พักผ่อน

ป่าสนริมน้ำริมน้ำแสงตะวันยามเช้า


การเดินทาง

โครงการ จัดหมู่บ้านรวมไทย (บ้านปางอุ๋ง)  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา ตามพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร

การเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปบ้านรวมไทย
ใช้ เส้นทางสายแม่ฮ่องสอน – ปาย (ทางหลวงหมายเลข 1095) ถึงกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซ้ายไปยังบ้านหมอกจำแป่ จากบ้านหมอกจำแป่ ผ่าน บ้านห้วย  มะเขือส้ม จนถึงบ้านรวมไทย รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สภาพถนนเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตอย่างดี แต่ทางบางช่วงสูงชัน รถยนต์ทุกประเภทขึ้นได้แต่ควรมีสภาพดี

รถสองแถวมารับนักท่องเที่ยวทางเข้าปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย เข้าได้เฉพาะคนที่จองไว้เท่านั้นทางเข้าออกไปปางอุ๋ง เป็นถนนสู่ภูเขาสูงชันและโค้งที่ไม่ธรรมดา

หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากอำเภอปาย
ใช้ เส้นทางจากปาย ผ่านอำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมือง ก่อนถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 17 กิโลเมตร (ผ่านถ้ำปลา) แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหมอกจำแป่ ไปยังบ้านรวมไทย ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

รถสองแถวจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไปส่งที่ปางอุ๋งป้ายบอกไปอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งทางเข้าปางอุ๋ง ผ่านทางโค้งชันและแคบ หลายโค้ง
ด่านแรก ทางเข้าปางอุ๋ง เข้าได้เฉพาะคนที่จองสถานที่ดางเต็นท์ไว้ทางเข้าปางอุ๋ง ผ่านทางโค้งชันและแคบ หลายโค้ง
เส้น ทางขึ้นคดโค้งขึ้นเขาชันและถนนแคบ บางครั้งมีหมอกเป็นอุปสรรค จึงควรเดินทางในช่วงกลางวัน หากเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถที่หน้าตลาดเมืองแม่ฮ่องสอน มีคิวรถไปปางอุ๋ง เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. และ ออกจากปางอุ๋ง เวลา 05.30 น. และ 11.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ที่พักในโครงการแบ่งเป็น2ส่วน หนึ่งดูแลโดยป่าไม้ และอีกส่วนเป็นส่วนที่ทหารดูแลให้กับชาวบ้านรวมไทย ได้ประกอบอาชีพ ดังนี้

ส่วนที่1 พื้นที่ดูแลป่าไม้
ที่พักภายในโครงการพระราชดำริปางตอง 2ในส่วนพื้นที่โครงการพระราชดำริ (ปางอุ๋ง)


 มีบ้านพักจำนวน  5 หลัง  และพื้นที่กางเต็นท์ จำนวน  50  เต็นท์ ต่อวัน ไว้ให้หน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา  สมาคม-ชมรม และนักท่องเที่ยว เข้าไปพักแรมและเยี่ยมชม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการขอเข้าพักแรมบ้านพักโครงการฯ
ติดต่อ   คุณสุพัตรา สุนันตา 082-8982536  ในวันและเวลาราชการ
และจองพื้นที่กางเต็นท์ ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ โทร 08 0847 8456 , 08 7661 8594 (ไม่เสียค่าที่พักและค่าใช้จ่ายใดๆ)

(ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552)

กางเต็นท์กันริมน้ำกางเต็นท์กันริมน้ำกางเต็นท์ใต้ต้นซากุระ

ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง2สถานที่กางเต็นท์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ ณ บริเวณจุดกางเต็นท์ ของป่าไม้ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดห้องน้ำ

ซากุระสีชมพู


.-------------------------------------------------


ส่วนที่2 ดูแลโดยทหาร
กำหนดระเบียบการเข้าชมหรือพักค้างแรม ที่ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นที่พักโดยรอบ โครงการพระราชดำริคือในหมู่บ้านรวมไทย)

ภายใน โครงการมีบ้านพักให้บริการจำกัด รองรับได้เพียงประมาณ 80 คน และลานกางเต็นท์อีกประมาณ 100 หลังเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อขออนุญาตขึ้นไปชมและที่พักได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. 053-611244  และเพื่อให้ผู้ที่ขึ้นไปชมสถานที่แห่งนี้ได้รับความประทับใจและเกิดผลกระทบ กับแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด จึงได้มีการกำหนดวิธีการขึ้นไปชมด้วยการรับคูปองการเข้าชมได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มเดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

บริเวณนี้ดูแลโดยทหารช่วยชาวหมู่บ้านรวมไทยดูแล

สถานที่กางเต็นท์ ของชาวบ้านรวมไทย ริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง ที่ทหารช่วยดูแลเด็กๆชนเผ่าที่บ่้านรวมไทยยามค่ำบริเวณบ้านรวมไทย

                       * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ

                      * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ พื้นที่หมู่บ้านเปิดเวลา 09.00 น. ปิด 20.00 น.
2. การ เข้าพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ ต้องผ่านระบบการลงทะเบียน โดยขอรับบัตรผ่านที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-611244 โทรสาร 053-611649
3. การจองที่พักสามารถ ติดต่อผ่านศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยแจ้งชื่อ – เบอร์โทรติดต่อกลับ  พร้อมรับบัตรผ่านเข้าเขตพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ เนื่องจากพื้นที่สามารถรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้จำนวน 300 คนต่อวัน
4. ห้าม นำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง ควันดำผิดปกติวิสัย และการขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎ หรือเครื่องหมายการจราจรที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ การจอดยานพาหนะต้องไม่กีดขวางการจราจร
5. ห้ามนำสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย
6. ห้าม อาบน้ำหรือลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำ และปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยพยุงตัวในน้ำ กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การพักแรมค้างคืนโดยจอดยานพาหนะ การใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง ให้กระทำได้ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้
8. การ ก่อไฟเพื่อการใด ๆ ให้กระทำได้เฉพาะในเขตที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ และต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเลิกแล้วต้องดับไฟให้เรียบร้อย
9. การ ใช้สถานที่เพื่อการใด ๆ ต้องมิให้เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำอันเป็นการรบกวนหรือเป็นการเดือดร้อนแก่คนหรือ สัตว์ โดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
10. ห้ามทิ้งขยะสิ่ง ปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในอ่างเก็บน้ำโดยเด็ดขาด ขยะสิ่งปฏิกูลให้ทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำออกไปทิ้งภายนอกพื้นที่หมู่บ้าน
11. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด
12. ห้ามนำของราชการ ของสาธารณะ หรือของชุมชนออกนอกพื้นที่หมู่บ้านโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด
13. ห้ามนำและจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือทำให้เกิดเสียงดังในพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการฯ
14. ห้ามประกอบอาหารในบริเวณที่พักในโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริฯ

                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

มีบริการขี่ม้าถ่ายรูป ราคา เที่ยวล่ะ 100 บาท หรือ ถ่ายรูปอย่างเดียว20 บาท
บริการขี่ม้า ถ่ายรูป

บริการนั่งแพ ราคา 150 บาทสำหรับ2ท่าน ใช่เวลาประมาณ 45-60นาที
นั่งแพชมความงามยามเช้าบริการนั่งแพ ชมอ่างเก็บน้ำป้ายบอกราคาแพ บริการ

นั่งแพเที่ยว บนปางอุ๋งนั่งแพ

ไฟฟ้า มีที่ศันย์บริการ ช่วง 18.00-22.00 เท่านั้น
ชาร์ตแบตกันเยอะแยะเลย


อัลบั้มภาพ:  เที่ยวปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง2ป่าสนริมอ่างเก็บน้ำริมอ่างเก็บน้ำ
ป่าสนริมน้ำซากุระหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าสนริมน้ำ
มอเตอร์ไซต์ ขับขึ้นมาชมความงามของปางอุ๋งหงษ์ดำ


คู่มือเที่ยวปางอุ๋ง รวบรวมทุกเรื่องราวปางอุ๋ง
 คู่มือเที่ยวปางอุ๋ง รวบรวมทุกเรื่องราวปางอุ๋ง

สถานที่ตั้ง: 

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.49920142682356,97.90689468383789 |zoom=11 |center=19.470476550146252,97.98362731933594 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel