โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาคขนาด ๘๕๐ ที่นั่ง ซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้นสำหรับภาคตะวันตกของประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ประจำภาคตะวันตก

มี การจัดการแสดงละคร และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ทุกวันเสาร์ที่ ๑, ๒ และ ๓ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๒ อัตราบัตรเข้าชมราคา ๔๐ บาท ๖๐ บาทและ ๘๐ บาท

ติดต่อ: 

โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๒

สถานที่ตั้ง: 

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.517736038730598,100.13222587102064 |zoom=15 |center=14.517868982917834,100.1319694519043 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel