โรงไฟฟ้าลำตะคอง

โรงไฟฟ้าลำตะคอง

โรงไฟฟ้าลำตะคอง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ลักษณะของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยโรงไฟฟ้าใต้ดิน อ่างพักเก็บน้ำบนเขา อ่างพักเก็บน้ำตอนล่าง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานที่มีอยู่เดิม อุดมงค์ใต้ดิน โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เอื้องประโยชน์ให้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน

เพราะ นอกจากจะเป็นการ เพิ่มความมั่นคงในระบบการผลิต และจ่ายไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใช้หลักการทำงานผลิตไฟฟ้า แบบสะสมพลังงานโดยในช่วงเวลา ที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย คือหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าจะมีพลังงานไฟฟ้า จากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เหลือเกินความต้องการอยู่จำนวนหนึ่ง

โรงงาน ไฟฟ้าฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินอยู่นั้น มาสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองที่มีอยู่เดิมไปพักไว้ ในอ่างพักน้ำที่ก่องสร้างขึ้นใหม่บนเขา แล้วจึงปล่อยน้ำลงมาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ ในภูมิภาคนี้เจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการต้องหนังสือติดต่อล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๒๕๗๐ ต่อ ๕๑๓๐ โทรสาร ต่อ ๕๑๐๘

ติดต่อ: 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๒๕๗๐ ต่อ ๕๑๓๐ โทรสาร ต่อ ๕๑๐๘

สถานที่ตั้ง: 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.809587287555376,101.53855419106549 |zoom=14 |center=14.808077056607447,101.53478622436523 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel