จังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi)

ขึ้นห้าง เฝ้าช้่างป่า ที่ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี
เหมืองสมศักดิ์ (ป้าเกล็น) บ้านเล็กในป่าใหญ่
น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ
น้ำตกเอราวัณ ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กาญจนบุรี
น้ำตกไทรโยคน้อย
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
หอดูดาวเกิดแก้ว
บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม
วัดถ้ำเสือ
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
น้ำตกคลีตี้
น้ำตกตะเคียนทอง
วัดวังก์วิเวการาม
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
น้ำตกเกริงกระเวีย
น้ำตกไดช่องถ่อง