จังหวัดเลย (Loei)

12 ชั่วโมง สร้างต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดถวายวัด
มาเที่ยวอ.นาแห้ว ของฝากแนะนำคือ แมคคาเดเมียและสตอเบอรี่
ร้าน see i 249 (ร้านอร่อยเสน่ห์โรแมนติก แบบฝรั่งเศสแท้)
ร้านกินเส้นเด้ กินข้าวเด้อ @เชียงคาน ...ร้านที่ฝากท้องได้เสมอ
ไปเชียงคานต้องไปชิม “ตำซั๊วด๊องแด๊ง” ร้านป้าสรวง
ศิลปินน้อยเปิดหมวก ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน
ตอนที่3 สะดุดตาไปทำอะไรที่ภูกระดึงเดือนกุมพาพันธ์
ตอนที่2 สะดุดตาไปทำอะไรที่ภูกระดึงเดือนกุมพาพันธ์
สะดุดตาไปทำอะไรที่ภูกระดึงเดือนกุมภาพันธ์
ร้านศุภลักษณ์ ร้านของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบจากผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ด่านซ้าย
บรรยากาศงานผีตาโขนล่าสุดปี55
รวมภาพบรรยากาศงานผีตาโขน ปี2555