จังหวัดลพบุรี (Lopburi)

ทุ่งทานตะวันจุดไหนบานเมื่อไหร่ ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554
หมู่บ้านทำดินสอพอง
จากคาราวานเที่ยวมาเป็น คาราวานจิตอาสา ททท นำพลพรรคช่วยผู้ประสบภัย
ทุ่งทานตะวันชอนน้อย บานแล้ว ลพบุรี
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร
ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
ศาลพระกาฬ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
วัดยางณะรังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาสมโภชน์
เขาสมอคอน
วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว
วัดไลย์
เทวสถานปรางค์แขก
วัดท้องคุ้งท่าเลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เมืองโบราณซับจำปา
ป่าจำปีสิรินธร