เที่ยวพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
หอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว พัทยา
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ด่านซ้าย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
วัดสว่างอารมณ์
พิพิธภัณฑ์ Art In Paradise พิพิธภัณฑ์ 3D พัทยา
พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋ว และอู่เรือจิ๋ว
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
บ้านวงศ์บุรี
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พาไปเที่ยวกรุงเทพฯในหนึ่งวัน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี
เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม (Jesada Technik Museum) พิพิธภัณฑ์รถยนต์โบราณหายาก
พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Phuket Thaihua Museum
คุ้มเจ้าหลวง แพร่