เที่ยวพิพิธภัณฑ์

หอศิลป์ริมน่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
The Hub พิพิธภัณฑ์จักรยาน เชียงของ
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา
ชมหอเครื่องทองไทย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อยุธยา
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติฯ นครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
หมู่บ้านญี่ปุ่น (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา)
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย
นอนโฮมสเตย์ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ
พระที่นั่งวิมานเมฆ