เที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
ชมกลองมโหระทึก มุกดาหาร
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี (ศิลปินแห่งชาติ )
พิพิธภัณฑ์ของดี เมืองกาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน
ศาลาไหมไทย หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์
สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี