เที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ตรัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เหมืองลิกไนต์ กระบี่ (ไปดูฟอสซิล)
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
วัดปรมัยยิกาวาส
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง
ไดโนเสาร์แก่งหลวง (Dinosaor Kang Laung)
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
วัดเกยไชยเหนือ
เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน
ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย