เที่ยวพิพิธภัณฑ์

สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ทุ่งหนองอ้อ)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
อุทยานลิลิตพระลอ
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)
อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
เรือนจำจังหวัดน่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
วัดพระแก้ว ดอนเต้าสุชาดาราม
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)
อุทยาน ร.2 (อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ
พิพิธภัณฑ์ขนมไทย
บ้านแมวไทยโบราณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง