เที่ยวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
วัดยางณะรังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
พิพิธภัณฑ์ หอโสภณศิลป์
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติ
พิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี
โฮมสเตย์ แม่ปั้นดิน พ่อทำสวน