จังหวัดนครพนม (Nakhonphanom)

ปฏิบัติบูชาลาพรรษาที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี 2600 ปี
สนุกม่วนซื่นงานบุญออกพรรษา
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (บ้านลุงโฮ)
พาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)
พระธาตุพนม
วัดพระธาตุมหาชัย
สวนสาธารณะ และ หาดทรายทองศรีโคตรบูร
พระธาตุท่าอุเทน
พระธาตุเรณู
วัดโอกาสศรีบัวบาน
อุทยานแห่งชาติภูลังกา