จังหวัดนครราชสีมา (Nakhonratchasima)

หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
สวนกุหลาบกลางพนา
ไร่องุ่นเขาใหญ่ไวน์เนอรี่
ไร่องุ่นสุพัตรา
หาดจอมทอง เขื่อนปากมูลบน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
อนุสรณ์สถาน วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
หาดชมตะวัน วังน้ำเขียว
น้ำตกสวนห้อม วังน้ำเขียว
น้ำตกห้วยใหญ่ วังน้ำเขียว
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วังน้ำเขียว
เขื่อนลำพระเพลิง
เมืองโบราณที่ตำบลโคราช หรือ เมืองโคราชเก่า
วัดธรรมจักรเสมาราม
โบราณสถานเมืองเสมา
วัดหลวงพ่อโต  (มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารโต พรหมรังษี (เมตตาบารมี))
โรงไฟฟ้าลำตะคอง
วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร
ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคอง หรือ“สวนน้าชาติ”
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
สวนหน้าวัวคุณสุชาดา วังน้ำเขียว