เที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล

เกาะกุลา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะค้างคาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะญี่ปุ่น(Ko Yi Pun) อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะกำตก อ่าวเขาควาย อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง
เกาะไม้ไผ่ กระบี่
เกาะเสม็ด (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะสิมิลัน ทะเล ปะการังติดอันดับโลก
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติ หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร