กรมการท่องเที่ยว มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว WC OK ให้กับ “สวนสยาม”

วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นประธานในงาน  “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK ” กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวนี้ ซึ่งเป็นการจัดครั้งสุดท้ายในปี 2559 นี้ ไม่เพียงเป็นการรณรงค์เท่านั้นหากยังเป็นการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวด้วย โดยอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ  “สวนสยาม”  สวนสนุกและสวนน้ำซึ่งได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 


สิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจไม่เพียงแค่เรื่องของความสนุกสนานที่มอบให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น เรื่องของห้องน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ “สวนสยาม”ไม่มองข้ามและให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำรวม และห้องอาบน้ำในบริเวณสวนน้ำที่มีบริการอย่างทั่วถึง จึงทำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว WC OK จากกรมการท่องเที่ยวในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศได้เพราะปัจจุบันประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและในครึ่งปีแรกของปี 2559 นี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 19.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีนักท่องเที่ยว 17.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 11.8 เปอร์เซ็นต์ ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เช่น การขนส่ง การบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งของการอำนวย     ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน เช่น ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สำหรับการมาใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้น  การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวนั้น มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนสนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 748 องค์กร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 1,546 องค์กร ในปี พ.ศ. 2559  นอกจากนี้กรมการท่องเที่ยวยังทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการผลิตสปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้สะอาดถูกหลักอนามัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และพร้อมเดินหน้าในการจัดทำมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวและมอบตราสัญลักษณ์ WC OK ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป เพื่อจุดมุ่งหมายคือสร้างศักยภาพและสร้างมั่นใจสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel