การท่องเที่ยวจัดงาน “7Greens Fair” ปลุกจิตสำนึกท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวการจัดงาน “7Greens Fair: หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว” เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมกับ พลโท ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (2 จากซ้าย) และ นาวาเอก เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ (2 จากขวา)


ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel