ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่   ณ สถานที่สำคัญสิบแห่งกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ “10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่”   โดยเป็นการออกแบบงานศิลปะและนำไปจัดวางตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและแชร์กันในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต การจัดวางงานศิลปะ 10 ทัศนสถานดังกล่าว  จะจัดวางกระจายไป 10 จุดในสถานที่สำคัญกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับแนวคิดของ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ แต่ละแห่งจะแตกต่างกัน  แต่จะสะท้อนศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวเมืองแพร่  ได้แก่ 
• “ภูมิใจ๋คำเมือง” ณ บริเวณด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวง  
•  “หม้อห้อมเรืองวัฒนธรรม” ณ ถนนคุ้มเดิม  
• “งามล้ำชุดล้านนา” ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
• “เฮียนความเป็นมาถึงปัจจุบัน”   ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9   
• “ร่วมกั๋นฉลองแสนม่วน”  ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ  
• “ชวนชมหัตถกรรมพื้นบ้าน”  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่  
• “อลังการไม้สักทองงาม” ณ บริเวณกาดสามวัย   
• “รำลึกความหลังงานศิลป์สล่า” ณ บริเวณทางเดินหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 
•  “นคราพระธาตุปีขาล” ณ บริเวณประตูชัย   
• “ต้นไม้อธิษฐานสมดั่งใจ๋”  ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ ณ บริเวณสถานที่ต่างๆ  10 แห่งกลางเมืองแพร่  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5464 6205 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel