ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท-ยวน (103 ปี วัดป๊อกแป๊ก) 4 – 5 ธันวาคม 2555

ททท. สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท-ยวน (103 ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ชุมชนป๊อกแป๊ก สืบเชื้อสายโยนก ที่ได้อพยพมาจากเชียงแสน มากว่า 200 ปี ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ยวน” เดิมเรียกว่า บ้านป่าเป๊ก ตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตระกูลไผ่ มีขนาดเล็กสูงเท่าหญ้าคา ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่า “ต้นเป๊ก” ดังนั้นจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านป่าเป๊ก” ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเสียงกระทบของรางรถไฟ จึงได้เรียกผิดเพี้ยนจากป่าเป๊ก กลายเป็น “ป๊อกแป๊ก” และอีกนัยหนึ่งชุมชนแห่งนี้โดยทั่วไปจะมีอาชีพทำนา หลังจากว่างจากการทำนาแต่ละครอบครัวก็จะมีการ ทอผ้า จึงเกิดเป็นเสียงกระทบกันของไม้ทอผ้าดัง ป๊อก ๆ แป๊ก ๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ้านป๊อกแป๊ก” และชุมชนป๊อกแป๊ก จะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดป๊อกแป๊กจึงเป็นความผูกพันของวิถีชีวิตชาวชุมชนป๊อกแป๊ก ซึ่งวัดจะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมการกำเนิดชีวิตศูนย์กลางแห่งธารธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจอันสงบตามวิถีแห่งพุทธศาสนา

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน ของคนยวนป๊อกแป๊ก ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นสืบต่อไปซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าว ดังนี้

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
18.00 น. - เจริญพระพุทธมนต์
- พิธีสืบชะตาไม้ค้ำคูน

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555
07.00 น. - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยพระครูบาเหนือไทยโฆสิโตขี่ม้ารับบาตร
09.00 น. - ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา
- พิธียกฉัตรขึ้นสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก
- พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก
13.00 น. - พิธีปลูกต้นโพธิ์จากประเทศศรีลังกา
- พิธีมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
18.00 น. - ร่วมรับประทานอาหาร “ขันโตก”
19.00 น. - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
- การแสดง แสง สี เสียง ชุด “ไท-ยวนร้อยเรียง ป๊อกแป๊กร้อยสามปี เฉลิมจักรีวงศ์ องค์มหาราชันย์”

*** เชิญซื้อสินค้า “กาดมั่วคนยวนป๊อกแป๊ก ***

ททท.สำนักงานลพบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท - ยวน (103 ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประสิทธิ์ โทร. 081-9467761 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. www.tat7.com sหรือ Facebook Fanpage :Tat Lopburi

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel