ขอเชิญปั่นจักรยานท่องเที่ยว สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 18-19 พฤษภาคมนี้

ใครชอบปั่นจักรจานเที่ยวมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้ว ครั้งนี้ชวนกันไปเที่ยวสองประเทศกับโครงการของจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “ปั่นสองล้อ สองเมือง สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 1” เส้นทางปั่นทั้งหมด 77 กิโลเมตร และจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ขึ้น เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า จากความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานของไทยและลาว มีประเพณีวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน มีการไปมาหาสู่กันของคนทั้งสองฝั่งโขงนี้ จนกระทั่งเกิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ที่เชื่อมต่อเมืองมุกดาหาร ประเทศไทยและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกด้วย จากการริเริ่มโครงการโดยท่านกงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขตสู่ความร่วมมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ สองเมือง สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 1” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต ทำให้เมืองทั้งสองได้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การกระตุ้นการค้าขายช่วยให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการปั่นสองล้อจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงาม สถาปัตยกรรมโบราณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงประเพณีและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่เป็นดั่งมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ และพักสายตาจากมุมมองวิถีชีวิตอันวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เส้นทางในการปั่นสองล้อ สองเมือง สองแผ่นดิน มุกดาหาร สะหวันนะเขต ในครั้งนี้ จะเริ่มปล่อยตัวนักปั่นที่หอแก้วมุกดาหาร ปั่นชมเมืองที่เริ่มเติบโตขึ้น มีร้านค้า ตึกแถว ก่อนจะเข้าไปสักการะ ศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางสถิตย์ วัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง เพื่อเสริมสิริมงคล และปั่นเลาะเลียบริมโขง เพื่อไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 

จากนั้นจึงข้ามสู่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่สัญลักษณ์ของการเข้าสู่เมือง วงเวียนไดโนเสาร์ ผ่านไปทางชุมชน ตลาด นิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวันปาร์ค แล้วปั่นต่อไปยังพื้นที่ป่าดอนนาตาลอันอุดมสมบูรณ์ เดินทางเข้าสักการะพระธาตุอิงฮัง อันศักดิ์สิทธิ์ เคารพอนุสาวรีย์ประธานไกรสอน พรมวิหาร 

จากนั้นปั่นเข้าสู่ตัวเมืองสะหวันนะเขต ที่เต็มไปด้วยตึกเก่าสไตล์โคโรเนียล สักการะพระวัดไชยะพูม ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีบายศรีของชาวสะหวันนะเขต รับประทานอาหารในบรรยากาศดีดี ณ ลานตลาดสะหวันราตรี เช้าวันรุ่งขึ้น นักปั่นจะได้ชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหารจากฝั่งลาว ชมโบสถ์คริสต์เก่าแก่และตึกเก่า พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ รวมไปถึงบ้านท่านประธานไกรสอน พรมวิหาร จากนั้นนักปั่นได้พบกับศูนย์การค้าสะหวันไฮเต็กและโอด็อป ที่คนไทยไปดำเนินการเปิดโดยเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของ สปป.ลาว ก่อนเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 77 กิโลเมตร

ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ ท่านละ 2,500 บาท ราคานี้รวม ค่าผ่านแดน ไทย-ลาว,ค่าประกันอุบัติเหตุ , ค่าอาหาร, ค่าห้องพักเตียงคู่ พักห้องละ 2 ท่าน, เสื้อยืด, ของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม, รถบริการ, น้ำดื่มและผลไม้, การแสดงและกิจกรรม 

ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-611306 
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-613827, 083-6110404, 083-6674049 และ 086-4681741 หรือ E-mail: outhtabaa@gmail.com, hellolaos@yahoo.com และ freetradelaosthai@gmail.com 
ททท.สำนักนครพนม โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042-513490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.blogspot.com 

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel