ขอเชิญร่วมงานแข่งขันวิ่ง "เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน” ครั้งที่ 8 ปี 2557

มีการจัดงานแถลงข่าวจัด "การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.ทวี นริสศิริกุล ประธานในงาน พร้อมด้วย นายสุรพล เขม็นมานัด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล, นายชาญณรงค์ สุหงษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก, นายบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก, นางสาวดวงรชต พยัฒวิเชียร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก และนายสมชาย เฮงทรัพย์กูล ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งภาคกลาง ณ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

การจัดแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกให้ทัดเทียมและมีมาตรฐานเป็นสากล โดยเป็นการแข่งขันเพียงรายการเดียวของประเทศ ที่มีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง 3 ถ้วยรางวัล อันได้แก่ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทวิ่งมาราธอน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทวิ่งฮาร์ฟมาราธอน และถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน แก่ผู้ชนะเลิศ ประเภทวิ่งมินิมาราธอน สำหรับ ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ของแต่ละกลุ่ม ชายและหญิง จะได้รับรางวัลเกียรติยศ และชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 20 คนขึ้นไป จำนวน 10 อันดับ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก-รังสิต บริเวณแยกสามสาว ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์หมายเลข 037-313-283

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel