ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญร่วมงานประเพณี “ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง" อันมีรูปแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก ชมการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชมขบวนแห่อันเชิญถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่กระทงของคนท้องถิ่น ร่วมแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2559 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในคืนวันแรกของการจัดงานจะมี กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ที่ประดิษฐ์จากใบตองสด ร่วมในขบวนแห่ พร้อมด้วยกระทงกะลาและปิดท้ายด้วยกระทงตามเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ทุกอย่างล้วนประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรงดงาม แสดงถึงความพร้อมในการแข่งขันในวันถัดไป

กำหนดการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 :
- ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึง ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- พิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยฯ ประจำปี 2559 และอัญเชิญกระทงพระราชทาน 10 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงาน
- ชมการลอยโชว์กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 :
- ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
- สัมผัสกับบรรยากาศความคึกคักของการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จำนวน 2 สายกระทง ณ ริมแม่น้ำปิง อ.เมืองตาก  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 :
- ดินเนอร์อาหารพื้นเมือง ณ บริเวณลานกระทงสาย
- ร่วมสนุกสนานกับกองเชียร์ชุมชนที่ร่วมแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จำนวน 2 สายกระทง  
- พิธีมอบรางวัลการประกวดการเชียร์และการประกวดความสวยงามของสายกระทงและการลอย 
และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2559 
12-17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย อาทิ 
- ชมการลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา ลานภูมิปัญญากระทงสาย ณ ท่าลอยเหนืออาคารกิตติคุณ 
- ชิมอาหารพื้นเมืองและการออกร้านจากร้านค้าชื่อดังในจังหวัดตาก ณ ลานครัวกระทงสาย ณ ด้านเหนืออาคารกิตติคุณ 
- สวนคนเดินกาดกระทงสาย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ 60 พรรษา 
- จำหน่ายสินค้า OTOP ณ ด้านใต้อาคารกิตติคุณ เป็นต้น 
- เยือนวิถีชุมชน ขั้นตอนการเตรียมกระทงสาย ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า งานลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำปิง 
บวกกับธรรมชาติของสายน้ำเกิดล่องน้ำเป็นสายยาว 
เมื่อนำกระทงลงลอยลงแม่น้ำปิงกระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายตามธรรมชาติเห็นแสงไฟระยิบระยับติดต่อกันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักซึ่งภาพที่งดงามนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดตากที่เดียวและเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุงานประเพณีลอยกระทงสายฯ นี้ไว้ใน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” 7 พื้นที่หลักงานประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้ เทศบาลเมืองตาก ได้ส่งผลงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ถึง 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ ปี 2554 2556 และ 2558 ซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวทุกคน จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมายังจังหวัดตากเพื่อชมความงดงามของประเพณีลอยกระทงสายฯ ด้วยตาของตนเอง....กอปรกับ ปี 2558 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศที่เย็นสบายน่าเที่ยว มาเที่ยวจังหวัดตาก ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไสตล์ลึกซึ้งที่ชุมชนตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร. 0-5551-4341-3 อีเมล์ tattak@tat.or.th, www.facebook.com/taktravel

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel