ททท.ชวนเที่ยว ตามรอยบุญ 9 มหามงคล นครชากังราว Package 299.-บาท

เส้นทางนมัสการ  9 มงคล เมืองมรดกโลก นครชากังราว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคลในกำแพงเพชร และเที่ยวชมเรื่องราวในอดีตของเมืองชากังราว ในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555
วันศุกร์ที่  14 กันยายน 2555  

(ราคานี้เป็นโปรแกรมเดินทาง พร้อม มัคคุเทศก์+ค่ารถไฟฟ้านำชมและโปรแกรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคลในกำแพงเพชร และ ค่ากิจกรรมเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย 055-616228-9 และ บริษัทสุโขทัย ทราเวล เซอร์วิส 055-613075-6
เส้นทางไหว้พระ 9 มงคลเมืองปฐมราชธานี (กำแพงเพชร)
13.30 น. รถไฟฟ้าท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปรับท่านจากโรงแรมที่พัก พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  แนะนำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและเรื่องราวในอดีตของเมืองชากังราว ในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕

14.00 น. เริ่มต้นด้วยการสักการะ 9 มงคล 
จุดที่ 1.รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดเสด็จ วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร เหตุที่มาของชื่อวัด  หลังจากนั้น  
จุดที่ 2. กราบนมัสการ หลวงพ่อโม้วัดเทพโมฬี  พระพุทธรูปปูนปั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองกำแพงเพชรนิยมมากราบไหว้ขอพรและแก้บนด้วยการถวายด้วยขนมจีน-น้ำยา เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยัง 
จุดที่ 3.หลวงพ่อเพชรวัดบาง พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะเชียงแสนอายุกว่า 800 ปี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร หลังจากนั้นเดินทางไปสักการะ พระประธานในวิหาร 
จุดที่ 4.วัดคูยาง ชมหอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หนึ่งในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้น เดินทางต่อไปชมความงามของริมแม่น้ำปิงก่อนข้ามฝั่งแม่น้ำไปยังฝั่ง นครชุม ฟังเรื่องราวของพะโป้ (พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยง) จากภาพยนตร์ชั่วฟ้าดินสลาย ตามรอย ครูมาลัย ชูพินิจ นักประพันธ์ชาวกำแพงเพชร ผู้สร้างสรรค์ นวนิยายดีเด่นหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ทุ่งมหาราช ที่ถ่ายทอด เรื่องราวจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่และสภาพธรรมชาติของชาวคลองสวนหมาก เมืองกำแพงเพชร ในอดีตไว้อย่างละเอียด ชมความงดงามของอาคารไม้เก่าแก่ของตลาดนครชุม 
จุดที่ 5.หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเมืองกำแพงเพชรและอาณาจักรล้านนาในอดีต ฟังตำนานการค้นพบองค์หลวงพ่อ ในดินลักษณะคล้ายจอมปลวกมองดูคล้ายอุโมงค์เพื่อหลบซ่อนข้าศึกพม่าเสร็จแล้วเดินทางไปสักการะ 
จุดที่ 6.พระบรมสารีริกธาตุวัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวงชั้นตรีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ต้นกำเนิดงานประเพณี “นบพระเล่นเพลง” หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองโบราณชม คูเมือง-กำแพงโบราณ ที่ตั้งตระหง่านแข็งแรงดั่งเพชร เดินเท้าเข้าไปภายใน 
จุดที่ 7.วัดพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สามองค์ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยและเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต หลังจากนั้นสักการะ
จุดที่ 8.ศาลหลักเมือง เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร ที่ชาวกำแพงเพชรให้ความศรัทธา เพื่อให้เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดอันตราย รถไฟฟ้านำท่านเข้าภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เขตอรัญญิก  
จุดที่ 9.วัดพระสี่อิริยาบถ  มณฑปจัตุรมุขซึ่งในแต่ละทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ในอิริยาบถแตกต่างกัน คือ เดิน นั่ง ยืน นอน ภายในเป็น ป่าธรรมชาติที่ยังรักษาไว้อย่างดีเพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศของโบราณสถานในเขตอรัญญวาสีเช่นในอดีต 

18.30 น. รับประทานอาหารว่างแบบพื้นบ้านของชาวตลาดโบราณนครชุม และเข้าสู่ กิจกรรมเวียนเทียนอันศักดิ์สิทธิ์  รอบองค์พระสี่อิริยาบถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

19.30 น. รถไฟฟ้านำท่านส่งที่โรงแรมที่พัก ** โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการในราคาพิเศษ ได้แก่ โรงแรมชากังราว
ท่านสามารถติดต่อสำรองที่พักได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228 หรือ 
บริษัท สุโขทัยทราเวลเซอร์วิส  โทรศัพท์ 055-613075-6

ที่มา: 

ททท.สำนักงานสุโขทัย

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel