ททท.สำนักงานตาก ชวนเที่ยวเส้นทางไทย-พม่า 10-12 มกราคม 2557นี้

ททท.สำนักงานตาก ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเปิดประตูอาเซียน สู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ในเส้นทาง กทม.-แม่สอด-เมียวดี (เมียนมาร์)-กทม. นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยภูมิภาคภาคเหนือ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการเปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...เป็นโครงการเชิงบูรณาการซึ่งนอกจากพันธมิตรข้างต้นแล้ว ยังได้ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มากมาย 

โดยนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมตามวิถีชาวพุทธ ซึ่งถือได้ว่ายังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ การแสดง รวมถึงการแต่งกาย ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขจากการเดินทางแล้ว ยังได้รับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ที่ผสมผสานของผู้คนหลากเชื้อชาติของสองฝั่งเมย

จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสารบัตรเครดิตท่องเที่ยวฯ และนิตยสาร Phototech 

ติดต่อสอบถามข้อมูล และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. โทร.0-5551-4341-3 tattak@tat.or.th หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/taktravel

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel