ททท. ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่ยังมีชีวิต “เวียงกุมกาม” จ.เชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยว “เวียงกุมกาม” จ.เชียงใหม่ พื้นที่วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่มีชีวิต
“เวียงกุมกาม” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนาที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.1827 แต่ถูกฝังจมลงอยู่ใต้ตะกอนดินในระดับความลึกจากพื้นดินประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร มานานหลายร้อยปี เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนกระแสการไหลของแม่น้ำปิง หลังจากสำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร เข้ามาบูรณะ เมื่อ พ.ศ. 2527 เวียงกุมกามจึงกลายเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งความรู้การศึกษาในแบบของเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตลอดจนวัฒนธรรมล้านนา

ต่อมา รัฐบาลได้คัดเลือกให้เวียงกุมกามเป็นสถานที่จัดแสดง แสง สี เสียง เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เวียงกุมกาม” ประกอบด้วยโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมหลายแห่ง ได้แก่ 
 • ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม พิพิธภัณฑ์เวียงกุมกาม และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
 • วัดกู่ป้าดอม โบราณสถานซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ประกอบด้วย วิหารฐานใหญ่ มีราวบันไดทางขึ้นวิหารเป็นรูปตัวเหงา ส่วนเจดีย์เหลือเพียงฐานเท่านั้น
 • วัดช้างค้ำ (วัดกานโถม) สร้างขึ้นสมัยพญามังราย มีต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญจากเมืองลังกามาประดิษฐานไว้
 • วัดน้อย (วัดธาตุน้อย) มีวิหารโบราณ ประดิษฐานพระประธานปูนปั้น
 • วัดอีค่าง มีวิหารโบราณและเจดีย์แบบองค์ระฆังทรงกลมตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
 • วัดหนานช้าง วัดอยู่ใกล้แม่น้ำปิง ซุ้มโขงและพระประธานลายปูนปั้นประดับ
 • วัดปู่เปี้ย วัดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของเวียงกุมกาม รูปแบบเจดีย์และมณฑปค่อข้างสมบูรณ์ โบราณสถานประกอบด้วยวิหารสร้างยกพื้นสูง เจดีย์ อุโบสถ และแท่นบูชา พร้อมทั้งมีลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์ที่สวยงามมาก
 • วัดพระธาตุขาว (วัดธาตุขาว) โบราณสถานที่ประกอบด้วย วิหาร  อุโบสถ มณฑป และเจดีย์ที่มีผิวฉาบปูนสีขาว  
 • วัดพญามังราย เอกลักษณ์ของวัดนี้อยู่ที่การสร้างพระวิหารที่ไม่มีทางขึ้นลงหลักไว้ด้านหน้า แต่สร้างไว้ทางขึ้นไว้ด้านซ้าย
 • วัดพระเจ้าองค์ดำ สันนิษฐานว่าวัดนนี้เคยมีพระพุทธรูปสีดำประดิษฐานอยู่ โบราณสภานที่พบเป็นวิหารหลายหลัง มีซุ้มประตูโขงและแนวกำแพง ถัดจากซุ้มโขงเข้ามาเป็นวิหารและเจดีย์
 • วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ) พระเจ้ามังรายทรงสร้างวัดนี้ตามแบบของพระเจดีย์จากวัดจามเทวีลำพูน ต่อมาถูกทิ้งให้รกร้าง และได้รับการบูรณะจากคหบดีชาวพม่า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมจึงมีรูปแบบศิลปะแบบพม่า

กิจกรรมครั้งนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเฉพาะที่
ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  ส่วนสถานที่อื่นจะจัดเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งผู้สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ 
โทร. 0 5311 2595

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมไฮไลท์ เช่น การฝึกอบรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากยุวศิลปินเวียงกุมกาม การรับประทานขันโตกเวียงกุมกาม การแสดงแสงสีเสียงชุด “มกรแก้วเวียงกุมกาม” การฟ้อนเวียงกุมกามบูชาพญามังราย ถนนสายวัฒนธรรม และกาดหมั้วเวียงกุมกาม เป็นต้น
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel