ททท. ชวนเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว”

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชาวไทยทุกท่านได้มาเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งผู้ที่รู้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลองค์แรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

กิจกรรมภายในงานจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมบุญต่างๆ เช่น พิธีบวชชีพราหมณ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ชมการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะสรรเสริญพระรัตนตรัย ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


เจดีย์สิริมหามายา จำลองสถานที่ประสูติ


พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (เจดีย์พุทธคยา) จำลองสถานที่ตรัสรู้


ธัมเมกขสถูป จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา


เจดีย์วิหาร จำลองสถานที่ปรินิพพาน

 
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้นยังมีการจัด “ธรรมทัศนาจร” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557  โดยเริ่มต้นเดินทางจากวัดพระธาตุเชิงชุม นมัสการหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ และพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนคร จากนั้นเดินทางไปยังวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณนิคม ก่อนเดินทางไปยังวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 

ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214  (ฟรี รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน)

การเดินทาง   วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) จากนั้นแยกเข้าซ้ายมือ อ.สว่างแดนดิน-อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 31 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 042-513490-1   Facebook/tatnakhonphanom
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel