น่านเปิดตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลทางการท่องเที่ยวกับกิจกรรม “เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์” ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่านร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์” ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักและตอกย้ำจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้  นับเป็นการเปิดตัวฤดูกาลทางการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่พร้อมจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูหนาวนี้อีกด้วย

กิจกรรม “เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์” ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การนั่งรถรางชมเมืองฟังเรื่องเล่าขานตำนานเมืองน่าน  การนั่งสามล้อผ่อเมืองเก่า   การขี่จักรยานผ่อวีถีชุมชนคนเมือง   การชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและชนเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   การแสดงจากชุมชน รำวงมะเก่า    การออกบูธจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ  การจำหน่ายสินค้าน่านเพื่อสุขภาพ  กาดหมั้วสุขภาพ สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้คือเที่ยวน่านกับพาสปอร์ต “หัวใจสีเขียว พาเที่ยวน่าน”   โดยหากนักท่องเที่ยว  ได้เดินทางเที่ยวครบตามแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ในพาสปอร์ต  นักท่องเที่ยวจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลมากมาย        

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์” ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๕ ๑๑๖๙ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel