ภูฝอยลม ปลูกพญาเสือโครงและมะเยาหินเพื่อการท่องเที่ยวนับล้านต้น คืนความสมบูรณ์ให้ป่า

นายวิเชียร  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรียนเชิญสำนักงานจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี  โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ร่วมการสัมมนา “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองแสง” วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ทโดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงาน

อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นอำเภอที่ประกอบด้วย 4 ตำบล เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม มีพื้นที่ 192,350 ไร่ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่ง คือ "ฝอยลม" ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นายวิเชียร  ขาวขำ กล่าวว่า ในโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองแสง ในปีนี้จะเริ่มพัฒนาในส่วนของสภาพแวดล้อม โดยนำต้นพญาเสือโครง และมะเยาหินซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศสามารถสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่พื้นที่อำเภอหนองแสงได้ โดยมีโครงการปลูกที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม จำนวน 1,000,000 ต้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปีก็สามารถออกดอกเพื่อความสวยงามได้โดยดอก พญาเสือโครงจะมีสีขาวอมชมพู และมะเยาหินมีดอกสีขาว

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความยินดีในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาพื้นที่อำเภอหนองแสงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนา การรักษาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันรวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งจะเอกลักษณ์ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โทร 042-244394 ที่ทำการโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม โทร 042-910902 ,042-250207 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี โทร 042-325406-7
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel