มิวเซียมสยาม แจ้งปิดปรับปรุงนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” พร้อมเตรียมจัดขบวนนิทรรศการเคลื่อนที่ ส่งต่อความรู้สู่ภูมิภาค

มิวเซียมสยาม ปิดปรับปรุง และติดตั้งนิทรรศการชุดใหม่ พร้อมส่งต่อนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” เดินทางไปกับโครงการ “มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)” ชุดใหม่ เตรียมขนความรู้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปจัดแสดงยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 


นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการมิวเซียมสยาม กล่าวว่า ขณะนี้ มิวเซียมสยาม ได้ปิดปรับปรุงนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรที่ตั้งอยู่ ณ อาคารนิทรรศการหลักของมิวเซียมสยามมากว่า 8 ปี โดยการปิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอ สู่นิทรรศการชุดใหม่ ให้สอดรับกับความสนใจของคนยุคใหม่ให้มากขึ้น พร้อมเคลื่อนย้ายส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ไปเผยแพร่ และกระจายความรู้สู่ท้องถิ่น ผ่านโครงการ “มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)” ที่อัดแน่นสาระใส่คอนเทนเนอร์ไปจัดแสดงนิทรรศการยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการเคลื่อนที่นี้ จะบอกเล่าถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของภูมิภาคอุษาคเนย์ นับตั้งแต่สมัยแผ่นดินสุวรรณภูมิจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านการใช้เทคนิคอินเตอร์แอคทีฟ และมัลติมีเดีย ที่จะช่วยสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ และกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ของผู้ชมได้อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้จะมุ่งสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนในวงกว้างแล้ว ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วย
ทั้งนี้ บนวิสัยทัศน์องค์การที่มุ่งนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบสร้างสรรค์ มิวเซียมสยาม เตรียมจัดสร้างนิทรรศการถาวรชุดใหม่โดยใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 5 - 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และคาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมนิทรรศชุดใหม่อีกครั้งราวเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว มิวเซียมสยาม ยังคงเปิดให้เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด “พม่าระยะประชิด” ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ละครเวที การจัดเสวนา เวิร์กชอป ฯลฯ โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม มีผู้เข้าชมถึง 2 ล้านกว่าคน โดยแบ่งเป็นคนไทยประมาณ 90% และชาวต่างชาติ 10 % นายราเมศ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด “พม่าระยะประชิด”ได้ตามเวลาทำการปกติทุกวัน (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (ท่าเตียน) กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel