สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารนิทรรศการถาวร “ยามาดะและท้าวทองกีบม้า” ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น อยุธยา

วันที่ 10  ก.พ. 2558 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการและมัลติมีเดีย “ยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า” โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ  

นายกลินทร์ สารสิน นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่น สมาคมไทย – ญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงความร่วมมือระดับรัฐบาล โดยในปี 2530 รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ ๙๙๙ ล้านเยน หรือประมาณ  170 ล้านบาทในขณะนั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 120 ปี สมาคมไทย – ญี่ปุ่นได้ทำการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ของหมู่บ้านญี่ปุ่นให้สวยงามเป็นที่ผ่อนคลายสำหรับนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ สมาคมไทย – ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนหลักจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารริมน้ำเดิมของหมู่บ้านญี่ปุ่น เพื่อจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการถาวรพร้อมสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย ในชื่อ “นิทรรศการยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558  ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นประโยชน์ต่อแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำหมู่บ้านนานาชาติ ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในโอกาสนี้ ได้เบิกผู้สนับสนุนโครงการฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 20 ราย จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงชุดพิธีเปิด ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตลาดย้อนยุค ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีกิจกรรมเข้ากับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

นิทรรศการยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่วนที่  1 หมู่บ้านญี่ปุ่น แสดงถึงชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และส่วนที่ 2 เป็นมัลติมีเดียที่สื่อถึงบทบาท และสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่ยาวนานกว่า 600 ปี โดยจัดแสดงที่อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 036 224 340   

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel