อพท. และยูเนสโก้ ลงนามร่วมมือ พัฒนาไกด์ท้องถิ่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

บ่ายวันที่ 21 เมษายน 2557 พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3.จากขวา.) ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. Dr. Nalikatibhag Sangsnit Director-General  Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA)  ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ดร. กวาง- โจ-คิม  (ที่ 4.จากขวา.)  ผู้อำนวยการยูเนสโก ประจำประเทศไทย (Dr. Kim Gwang-Jo, Director of UNESCO Bangkok) เพื่อร่วมกันพัฒนาไกด์ท้องถิ่นเชี่ยวชาญมรดกโลกในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อันจะนำมาซึ่งการสร้างอาชีพ สร้างความพร้อมให้กับคนในชุมชน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางมรดกโลกอาเซียน   


ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel