เชิญร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” (นครนายก)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” ชิงถ้วยพระราชทาน  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2555  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก   เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวาย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  สร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ  และสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555  สมัครได้ที่ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ Email : Militaryloveking@hotmail.co.th  หรือรับสมัครในวันที่  17-18 พฤศจิกายน 2555  ณ  บริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  วันที่ 17 รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.  วันที่ 18  รับสมัครตั้งแต่เวลา  01.00-05.00 น.

ผู้เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1-5 ของกลุ่มอายุ  และทุกประเภทการแข่งขัน  จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก  พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการแข่งขัน
ระยะทาง 32 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)
ระยะทาง 16 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท)
ระยะทาง 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 200 บาท)
วิ่งครอบครัว  (ค่าสมัครครอบครัวละ 500 บาท/3 คน   พ่อ-แม่-ลูก,   พ่อ-ลูก-ลูก,   แม่-ลูก-ลูก)
เดิน 1.9 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 200 บาท)

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาน่องเหล็ก ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18”  วันอาทิตย์ที่ 18  พฤศจิกายน  2555  จัดวางโปรแกรมการเดินทางสัก 2 วัน

วันแรก  มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เล่นน้ำตกและชมความงามของสายน้ำที่ไหลผ่านผืนป่าเขาใหญ่-ดงพญาเย็น  ที่มีให้เลือกถึง  3  แห่ง  -  น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้   ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬาที่หลากหลาย - ล่องแก่งลำน้ำนครนายก   โรยตัวจากหน้าผาธรรมชาติ  ขับรถ ATV   สักการะพระคู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง –  พระพคภาญาณ/วัดใหญ่ทักขิณาราม   หลวงพ่อปากแดง/ วัดพราหมณี  พระพิฆเณศ/อุทยานพระพิฆเณศ   เข้าที่พัก

วันที่สอง  ร่วมออกกำลังกายภายในการแข่งขัน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18”  และเฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ยามบ่ายท่องเที่ยวและเล่นกิจกรรมภายในเขตทหารน่าเที่ยว -โรงเรียนนายร้อย จปร.  และโรงเรียนเตรียมทหาร   ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งได้ที่ โทร.0-2241-1706 หรือ 0-3739-3018, 0-3739-3010-4 ต่อ 6273 (วันราชการ),  62318 (วันหยุดราชการ)  www.crma.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com  


กำหนดการ
การแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน’55  ครั้งที่  18”
วันอาทิตย์ที่  18  พฤศจิกายน  2555  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก


วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 
การสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ณ บริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก)
09.00 - 24.00 น. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง ฯ
09.00 - 20.00 น. - การตรวจสภาวะสุขภาพโดย อสม.รพ.รร.จปร.
- การจัดนิทรรศการการฝังเข็มและการบริการนวดแผนไทย
- กิจกรรมรถไฟนำเที่ยว รร.จปร.
13.00 - 14.00 น. - ลงทะเบียนการประกวด การเต้นแอโรบิกชมรม To Be Number One
- พิธีเปิดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพงานเดิน-วิ่ง ปี 2555
- การประกวดการเต้นแอโรบิก To Be Number One
14.00 - 16.00 น. - การแสดงหัสดนตรี ของ นักเรียนนายร้อย และศูนย์เยาวชน
- การสาธิตการออกกำลังกายจากกลุ่มชมรมต่าง ๆ ได้แก่ ชมรม To Be Number One, ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมแอโรบิก และชมรมการออกกำลังกายจังหวัดนครนายก
16.30 น. การแจกรางวัลการประกวดเต้นแอโรบิก ชมรม To Be Number One

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 
การรับสมัครและการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” 
01.00 - 05.00 น. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเดิน - วิ่ง ฯ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
04.30 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายงานตัว ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
05.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะทาง 32 กม. (รายงานตัว 04.45 น.)
05.15 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะทาง 16 กม. (รายงานตัว 05.00 น.)
05.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันระยะทาง 10 กม. (รายงานตัว 05.15 น.)
06.00 น. ปล่อยตัววิ่งครอบครัว ระยะทาง 3 กม. (รายงานตัว 05.30 น.)
09.00 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณพิธี  ทรงพระดำเนินระยะทาง 1.9 กม.
09.45 น. เสด็จสิ้นการทรงพระดำเนิน
10.00 น. พิธีพระราชทานรางวัลการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน’55 ครั้งที่ 18” 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักกีฬา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดบริการที่พักสำหรับนักกีฬา เรือนแถวบ้านพักรับรอง  ค่าบำรุงรักษาสถานที่ห้องละ 300 บาท/คืน แบบ 2 ห้องนอนต่อห้องพัก (จำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียด โทร.0-3732-6198 ที่พักรวมแบบโรงนอนทหาร มีพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำรวม แยกประเภท ชาย-หญิง ค่าบำรุงสถานที่คนละ 50 บาท/คืน สอบถามรายละเอียด โทร.0-3732-6198, 0-3739-3010-4 ต่อ 62429

ห้องพักกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  ห้องแอร์ค่าบำรุงรักษาสถานที่ห้องละ 4 คน คนละ 150 บาท (ราคาเหมาจ่ายห้องละ 500 บาท) ห้องพัดลมห้องละ 4 คน คนละ 100 บาท (ราคาเหมาจ่ายห้องละ 300 บาท) สอบถามรายละเอียด โทร.0-3739-3010-4 ต่อ  พัน.1 กรม นนร.รอ.  62393,  พัน.2 กรม นนร.รอ  62156,  พัน.3 กรม นนร.รอ.  62174,  พัน.4 กรม นนร.รอ.  62182

ที่มา: 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel