เชียงใหม่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างกระแสผ่าน Social Media ชวน Check In เชียงใหม่ ลุ้นแพ็กเกจเที่ยวฟรี!!!

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมใหญ่โหมรับกระแส Social Network ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ Check In Chiang Mai To High Season รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 นักท่องเที่ยวทุกท่านรับทันทีสิทธิประโยชน์ ส่วนลดจากร้านค้า สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 50 ร้านค้า พร้อมลุ้นแพ็กเกจเที่ยวเชียงใหม่ บินไปบินกลับ ฟรี!!! ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ชมรมรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเชีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระกา ๑๙๙๙ (วอร์มอัพคาเฟ่) คุ้มขันโตก โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ ดิ โอเอซิส สปา เจอร์นี่เชียงใหม่  กำหนดจัดงานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน Check In Chiang Mai To High Season 2014 รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนฮับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 
1.1 อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 4 เที่ยวบิน โดยจัดให้มี ป้ายต้อนรับ ป้าย Check in Station สาวงามแต่งกายชุดไทยล้านนาคล้องพวงดอกไม้ การแสดงฟ้อนรำ กลองสะบัดไชย และการแจกของที่ระลึกต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมต้อนรับในเที่ยวบินแรกด้วย 
สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินแรก DD8300 ถึงท่าอากาศยานฯ เวลา 07.15 น.
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินแรก FD3437 ถึงท่าอากาศยานฯ เวลา 07.50 น. 
สายการบินไทย เที่ยวบินแรก TG2100 (Thai Smile) ถึงท่าอากาศยานฯ เวลา 08.10 น.
สายการบินบางกอกแอร์ เที่ยวบินแรก PG215 ถึงท่าอากาศยานฯ เวลา 09.15 น.
1.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) ที่ 1 เวลา 08.39 น. โดยจัดให้มี ป้ายต้อนรับ ป้าย Check in Station สาวงามแต่งกายชุดไทยล้านนาคล้องพวงมะลิ การแสดงฟ้อนรำ กลองสะบัดไชย และการแจกของที่ระลึกต้อนรับนักท่องเที่ยว
1.3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) ที่ 3 เวลา 09.09 น. โดยจัดให้มี ป้ายต้อนรับ ป้าย Check in Station สาวงามแต่งกายชุดไทยล้านนาคล้องพวงมะลิ การแสดงฟ้อนรำ กลองสะบัดไชย และการแจกของที่ระลึกต้อนรับนักท่องเที่ยว

2. การจัดขบวนคาราวาน “รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนฮับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่”(Check In Chiang Mai To High Season) วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 กำหนดเคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09.09 น. ประกอบด้วย รกจักรยาน 55 คัน รถเวสป้า 30 คัน รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ 20 คัน รถยุโรป และรถสปอร์ต 10 คัน รถบริการสาธารณะ 5 คัน ฯลฯ จำนวน 120 คัน โดยเริ่มจาก เลี้ยวขวาออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายสู่ถนนอ้อมเมือง-ถนนบุญเรืองฤทธิ์ และเลี้ยวซ้ายออกถนนสุเทพ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนิมมานเหมินทร์ จากนั้นเลี้ยวขวาออกไปยังถนนห้วยแก้ว และกลับเข้าสู่คูเมืองเชียงใหม่ (ถนนมณีนพรัตน์ และถนนชัยภูมิ) สิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อขอร่วมขบวนคาราวานได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่

3. กิจกรรม Welcome To Check In Chiang Mai “รวมใจ๋คนเมืองเปิดบ้านต้อนฮับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลาประมาณ 09.30 น. (ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมคาราวานไปรอบคูเมืองเชียงใหม่) โดยมีการแปรอักษรขบวนคาราวานรถเป็นคำว่า CHECK IN ประกอบกับป้ายข้อความ Welcome To (CHECK IN) Chiang Mai และร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของการรวมตัวกันของกลุ่มผู้รัก และชื่นชอบในการขับขี่พาหนะต่างๆ ทั้งรถยนต์ รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ รถประจำทางในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 120 คัน โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

4. กิจกรรม Check In Chiang Mai We V.I.P. ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557 
4.1 มอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพียงดาวน์โหลด  Warm Up Cafe Application ผ่าน App Store (เฉพาะ iPhone or iPad only) รับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด จากโรงแรม ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 ร้านค้า และติดต่อขอรับคูปองเพื่อใช้สิทธอประโยชน์ และส่วนลดต่างๆ ได้ถึง 7 จุดด้วยกัน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (ถนนช้างคลาน) เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบิน ท่าแพ และเทสโก้โลตัส คุ้มขันโตก วอมอัพคาเฟ่ และ ไวน์เลิฟเวอร์ บนถนนนิมมานเหมินท์ 
4.2 แจกรางวัลแพ็คเกจทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แอร์เอเชีย โรงแรมฟูราม่า โอเอซิสสปา เจอร์นี่รถเช่า และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้อัพโหลดรูปภาพลงใน instagram แล้วเช็คอินสถานที่ใดก็ได้ในจังหวัดเชียงใหม่ ติดแท็ก #checkinchiangmai2014 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสการ Check In Chiang Mai ผ่าน Social 

ทั้งนี้ ภาพที่ได้รับความนิยมมียอดกดไลค์สูงสุดจะเป็นผู้ได้รับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.facebook.com/TATChiangMai และ www.tourismchiangmai.orgในปี 2556-2557 จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมากมาย เช่น
• วันที่ 16-18 พ.ย. 2556 ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พบกับ ขบวนแห่โคมยี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่กระทง ขบวนโคมยี่เป็ง การประกวดวงดนตรีและร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดกระทงลอยน้ำ 
• วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 งานบุญกฐินล้านนา และงานบุญประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา ณ ธุดงคสถานล้านนา 
• วันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2556 งานเหมันต์นครพิงค์ และเทศกาลอาหาร ครั้งที่ 10 ณ กาดเชิงดอย 
• วันที่ 6-13 ธันวาคม 2556 มหกรรมอาหารเชียงใหม่ 
• วันที่ 20-22 ธันวาคม 2556 งานเทศกาลกุหลาบเหมันต์ ณ เจเจมาเก็ต เชียงใหม่ 
• วันที่ 22 ธันวาคม 2556 เชียงใหม่มาราธอน ณ ข่วงประตูท่าแพ 
• วันที่ 7-8 ธันวาคม งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ณ สนามกอล์ฟยิมคาน่า 
• วันที่ 18-19 มกราคม 2557 เชียงใหม่ แจซ เฟสติวัล ณ นิ่ม ซิตี้ เดลี่ 
• วันที่ 17-19 มกราคม 2557 งานมหกรรมร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง 
• วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานมหกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย งานสตรอเบอร์รี่ของดีอำเภอสะเมิง งานผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 
• วันที่ 30-31 มกราคม 2557 เทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ 
• วันที่ 12-15 เมษายน 2557 ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 

รวมถึงการเปิดห้างใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวัล และพรอมมีนาดา ซึ่งจะกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี คาดว่าในปี 2556 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่จะเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 7% จากปี 2555 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 6.5 ล้านคน มีรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 53,000 ล้านบาท 

และขอเชิญวนนักท่องเที่ยวทุกท่านทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ และมาช่วยกันสร้างกระแส Check in Chiang Mai ไปทั่วโลก ให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โลนลี่แพลนเน็ตไทยแลนด์ หนังสือท่องเที่ยวระดับโลก ได้จัดอันดับให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่คุณชื่นชอบในแง่มุมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้หลากหลายช่องทาง     

Facebook: TATChiangMai.fanpage         
Twitter: @TAT_Chiangmai         
Instagram: TAT_Chiangmai
Foursquare: TAT_Chiangmai         
YouTube: TAT Chiang Mai 
www.tourismchiangmai.org

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel