เปิดรับสมัครบัตรสมาชิก ราชาเฟอร์รี่ ข้ามเกาะสมุย และเกาะพะงัน พร้อมสิทธิพิเศษ

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เปิดรับสมัครบัตรสมาชิก รับทันทีส่วนลดค่าโดยสารข้ามเกาะสมุย และเกาะพะงัน พร้อมส่วนลดโรงแรม และร้านอาหารมากกว่า 10 แห่ง เพียง 100 บาทเท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
- บุคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และสัญชาติ 
( ชาวต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการ หรือชาวต่างชาติที่เป็นลูกจ้างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถสมัครได้ )

2. เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก
- ผู้ถือบัตรต้องแสดง และโชว์บัตรสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วก่อนการซื้อทุกครั้ง
- บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทาง ดอนสัก สมุย และพะงัน
- บัตรสมาชิกสามารถใช้สิทธิได้ครั้งละ 1 รายการ เท่านั้น 
- บัตรสมาชิกนี้ใช้ได้กับรถที่ระบุทะเบียนไว้บนหลังบัตร 
- บัตรสมาชิกมีอายุบัตร 1 ปี โดยนับจากวันที่ออกบัตร
- กรณีการสมัครสมาชิก ทางบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
- กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรสมาชิกโดยจะต้องมีบัตรเก่าแนบ จะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาท
- กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด ผู้ถือบัตรสมาชิก ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ และต้องทำบัตรสมาชิกใหม่แทนบัตรเดิมทางบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียม 500 บาท
- ผู้ถือบัตรสมาชิก และลงนามในเอกสารการสมัครได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิกของทาง บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด ( มหาชน )
- บัตรสมาชิกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้ถือบัตรจะโอนหรือมอบให้บุคคลอื่นนำไปใช้ หรือครอบครองมิได้ หากทางบริษัทตรวจสอบได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรสมาชิกทันทีโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด ( มหาชน ) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขของบัตรสมาชิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี

3. เอกสารประกอบการรับสมัคร
- สำเนา 1 ชุด สามารถเลือกเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการดังนี้ 
สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร.02-2768211-2


ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel