เปิดเส้นทางเดินรถเลย-หลวงพระบาง นั่ง9ชั่วโมง 700บาท

บขส.ร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14 เส้นทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) อัตราค่าโดยสาร
เลย-แขวงหลวงพระบาง 700 บาท หรือ 175,000 กีบ
เลย-แขวงไชยะบุลี 500 บาท หรือ 125,000 กีบ 
ออกเดินรถทุกวัน จาก บขส.เลย 08.00 น. จากแขวงหลวงพระบาง 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช.ม. รวมระยะทาง 394 ก.ม. จอดพักรับประทานอาหารที่ บ้านน้ำปุย แขวงไชยะบุรี (เลย-บ้านน้ำปุย ประมาณ 265 กม.)ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บขส 1490 / บขส.เลย 042-811706 / คุณเจี๊ยบ 085-6007477


The Transport company limited of Thailand co-operated  with Naluang company of Laos PDR., opened a new route no. 14 travel from and to Loei-Sainyabuli-Luangprabang 

Fare rate: Loei-Luangprabang: 700 Bahts or 175,000 Kips
Loei-Sainyabuli: 500 Bahts or 125,000 Kips
Departure from Loei at 08.00 a.m., from Luangprabang at 07.00 a.m. (every day)

Travel time : 9 hrs. ( 394 Kilometers  )

For more information: The Transport Co.Ltd. Call center 1490/Loei Office 042-811706/Khun Jiab 085-6007477
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel